เขียนโดย : โปรแกรมเมอร์ Wynnsoft
วันที่โพส 15/02/2021

สาวสวย

วัคซีนที่ควรรู้ มีกี่ชนิด ?

วัคซีน ถูกแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
1. วัคซีนหลัก คือวัคซีนที่เจ้าของต้องพาน้องหมาหรือน้องแมวไปรับวัคซีนตามคำแนะนำของสัตวแพทย์เป็นประจำ เนื่องจากเป็นโรคที่มีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูง ร่วมกับมีการแพร่ระบาดได้ง่าย และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ในสุนัข ได้แก่ ลำไส้อักเสบจากพาร์โวไวรัส ไข้หัดสุนัข และโรคพิษสุนัขบ้า ในแมว ได้แก่ โรคไข้หัดแมว โรคหวัดแมว โรคพิษสุนัขบ้า

2. วัคซีนทางเลือก คือวัคซีนที่น้องหมา น้องแมวจะรับหรือไม่รับก็ได้ ขึ้นกับคำแนะนำของสัตวแพทย์ร่วมกับความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อของน้องหมาน้องแมว วัคซีนในกลุ่มนี้มีความรุนแรงของโรคตั้งแต่มากไปจนถึงน้อย แต่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทางเลือกเนื่องจาก ไม่พบการติดเชื้อในประเทศนั้น ๆ เป็นเวลานาน ประสิทธิภาพของวัคซีนในการสร้างภูมิคุ้มกันต่ำหรือได้ผลน้อยในสุนัขและแมวบางกลุ่ม หรือสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เช่น วัคซีนลูคีเมียในแมว สำหรับบางประเทศอาจเป็นเพียงวัคซีนทางเลือก แต่สำหรับในประเทศไทยได้รับคำแนะนำให้ทำวัคซีนดังกล่าว จากการพบการระบาดต่อเนื่อง และประเทศไทยมีแมวจรจัดจำนวนมาก เป็นต้น วัคซีนทางเลือกในสุนัข เช่น โรคเลปโตสไปโรซิสและโรคหลอดลมอักเสบ

3. วัคซีนที่ไม่แนะนำ คือ วัคซีนที่มีผลในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคไม่ชัดเจน หรืออาจมีผลข้างเคียงจากการทำวัคซีนได้สูง จึงไม่แนะนำให้ทำวัคซีน อย่างไรก็ตาม สัตวแพทย์สามารถพิจารณาให้วัคซีนชนิดนี้ตามวิจารณญานได้